Pořady pro ZŠ a ŠD

Cykly zábavně vzdělávacích pořadů pro děti školního věku

Výchovné koncerty pro základní školy jsou koncipovány s ohledem na osnovy výuky a to nejen hudební výchovy, ale částečně i dějepisu. Každý koncert trvá jednu vyučovací hodinu, tedy 45 min.

Vysočany
Baroko s vánočním oživením

Žáci se dozví zajímavosti zábavnou formou, jsou zapojeni do diskuse, promítáme jim k výkladu obrázky a poté následuje příslušná hudební ukázka.

Většinu posluchačů zaujmou i krásné šaty obou umělkyň, které jsou zároveň kvalifikovanými pedagožkami.

I při hudebních ukázkách mohou žáci zažít pořádnou legraci, když se zpěvačka v árii k tomu určené prochází mezi posluchači a předvádí doslova divadlo.

Koncert může probíhat v prostorách tělocvičny nebo v jakémkoli jiném prostoru, který škola vyhradí. Disponujeme přenosným piánem i aparaturou, mikrofony a projektorem, potřebujeme tedy pouze elektrickou přípojku.

Průvodní slovo přizpůsobujeme věku a povaze žáků.

Cena programu je 60,-/žáka, přičemž optimální počet žáků je 100-150, minimální počet žáků je 80.

Reference:

Výchovný koncert p. Štěrbové za doprovodu p. Bulínové byl nejen výchovný, ale i profesionální jak co do hudebních, tak co do pedagogických kvalit. Prošli  jsme od vzniku opery po soudobou muzikálovou tvorbu, a to za poslechu krásného zpěvu, spojeného s ukázkou různých kostýmů. Stručný výklad byl proložený prezentací na projektoru. Děti koncert zaujal i proto, že jsme si užili dostatek muziky, ale i legrace s operetní koketérií. Možnost koncertu v tělocvičně nebo společenském sále školy je velkou výhodou, kdy žáci přicházejí jen o jednu vyučovací hodinu. Ale přicházejí skutečně o něco? My jsme spíš získali. Skvělý zážitek, který můžeme ostatním vřele doporučit. 
Za ZŠ Tupolevova Mgr. H. Petrášková

 

Cyklus pro II. stupeň

Adéla
J. Strauss - árie Adély z operety Netopýr

Tři žánry

 • seznámení s operou, operetou a muzikálem (Mozart, Bizet, Dvořák, Strauss, Lehár, Berstain) + povídání o Národním divadle
 • vhodné na seznámení s operním hlasem i s námi
 • vhodné kdykoli během školního roku

 

Baroko s vánočním oživením

 • Vivaldi, Pergolesi, Händel, Bach, A.V. Michna → společný zpěv vánočních písní 
 • vhodné v adventním čase - navazuje na výuku

 

Přísný klasicismus

 • Gluck, Haydn, Salieri, Mozart, Beethowen, Ryba, Mysliveček
 • vhodné období únor, březen

 

Vášnivý romantismus

 • Schubert, Chopin, Wagner, Verdi, Strauss, Čajkovskij, Smetana, Dvořák
 • vhodné období duben, květen

 

Muzikálové veselí

 • písně z muzikálů a filmových muzikálů od 30. let 20. stol. po současnost
 • vhodné na konec školního roku pro odlehčení

 

 

Pořady pro I. stupeň

Tato vystoupení jsme připravily zejména pro školní družiny, děti se tedy dovídají jiné zajímavosti než ty, které se učí ve škole. Opět ke všem koncertům patří promítání a interakce s dětmi.

Tři žánry

 • seznámení s operou, operetou a muzikálem (Mozart, Bizet, Dvořák, Strauss, Lehár, Berstain) + povídání o Národním divadle
 • vhodné na seznámení s operním hlasem i s námi
 • vhodné kdykoli během školního roku

 

Vánoční příběh

Vánoční příběh
Vánoční příběh
 • vánoční písně jsme spojily do poutavého příběhu o panence Marii a narození Ježíška. Děti mohou zpívat s námi

 

Vánoční letem světem

 • vydáváme se napříč křesťanským světem a díváme se, jak se kde slaví Vánoce. Z každé země, o které si povídáme, zazní originální vánoční píseň v příslušném jazyce (Finsko, Rusko, Bulharsko, Itálie, Španělsko, Anglie, Německo...)

 

Vánoční autoři

 • zde si povíme pár zajímavostí o autorech nejznámějších vánočních písní (případně těch, které se hrají o Vánocích), ale budeme především zpívat, možná i s dětmi

 

Muzikálové veselí

 • písně z muzikálů a filmových muzikálů od 30. let 20. stol. po současnost
 • vhodné na konec školního roku pro odlehčení