Ceník

Hudební pořady pro ZŠ s operní pěvkyní - délka 45 min, pro 100-150 žáků, cena za žáka..................................60,-

Netradiční karaoke - pro I.st, zejména ŠD, délka 1-2 hod. dle počtu dětí, cena za žáka.......................................40,-

Hudební dobrodružství - pro MŠ, délka 40 min, pro dvě třídy, cena za žáka......................................................40,-

Koncerty pro domovy seniorů/lázeňské domy - délka 60 min., cena vč. dopravy po střed. Čechách..............4000,-

Klavírní atmosféra pro večírky/kavárny apod. - délka i cena dle dohody. Min. cena......................................1000,-

Alternativní výuka hry na klavír - délka 60 min., výuka probíhá v Letňanech...................................................350,-

 

Výklad karet, práce s lidmi - délka 60-120 min. podle potřeby.........................................................................600,-